Tüm blog yazıları

İş Süreçlerini Dijitalleştirmenin Hızlı ve Güvenilir Yolu: QMex SaaS

May 07 2021 Basın Odası

Paylaş:

Günümüzde, operasyonların günlük çalışma hacmini artırmak, verimliliğini geliştirmek ve iş sonuçlarını değerlendirebilmek adına dijitalleşmeye başvurulması büyük önem taşıyor. Dijitalleşme sayesinde işletmeler kaynak yönetimlerini üst seviyeye çıkararak iş modellerine katkı yaratabilir hale geliyor.

Tüm iş süreçleri kağıtsız ortama taşınıyor…

QMex SaaS kullandıkça ödeniyor, maliyetler azalıyor…

Şirketlerin, QMex SaaS hizmet ve lisanslama modeli ile ihtiyacı olan yazılımı, kullandıkça öde esasına dayalı olarak satın alabileceklerini belirten BTS Genel Müdürü Nadi Tanca; “QMex SaaS’te başlangıç maliyeti minimize edilerek aylık abonelik sistemi ile kullanıldığı kadar ödeme yapılması, modelin en önde gelen özelliklerinden biri.  Ayrıca yazılım ve donanımlara yönelik öngörülemeyen yönetim, bakım, destek ve güncelleme maliyetlerini ortadan kalkması da QMex SaaS’ı tercih edilir kılıyor. Kullanıcılarımız ayrıca QMex SaaS ile sermaye giderlerini işletme giderlerine dönüştürebiliyor” şeklinde konuştu.

Yönetimi, yazılımcıları, kadrosu ve tüm ürünleri ile yüzde yüz yerli bir firma olarak Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yazılımlar ile ulusal ve uluslararası iş ortaklarına hizmet veren BTS Bilişim dijital ortamda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve veri bütünlüğü sağlarken iş süreçlerini iyileştiriyor şeffaflık, maliyet avantajı ve yönetilebilirlik sayesinde karlılıklarının artmasını sağlıyor.