Tüm blog yazıları

Firmanıza Kalite Dokunuşu

Mar 05 2021 Genel

Paylaş:

QMex, tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen bir elektronik Kalite Yönetim Sistemi ’dir. Firmaların kalite dokümanlarıyla birlikte, değişiklik kayıtları, sapma yönetimi vb. ve bu süreçlerle ilgili faaliyetlerin takibi gibi birçok kalite sürecinin elektronik ortamda işletilmesi için üretilmiş bir çözümdür.

 

QMex, kalite süreçlerinize ufak bir dokunuş ile elektronik sisteme geçişi mümkün kılar.

QMex, firma büyüklüğüne, faaliyet türüne ya da çalışan kaynağınıza göre farklı çözümler sunar. Örneğin 10 kullanıcı ile QMex ’i SaaS olarak kullanmaya başlayabilirsiniz (qmexcloud.com), böylece sunucu ve IT maliyetlerinden tasarruf edersiniz. Sadece 2 modül ile kalite süreçlerinizi, temel ihtiyaçlarınızı sağlayacak şekilde işletebilirsiniz.

Daha kalabalık kalite ekibine ya da daha fazla üretim hacmine sahip firmalar, ihtiyaçlarına uygun modüller ile yola çıkıp zamanla tüm süreçleri kullanma yoluna gidebilirler. Büyük ölçekli firmalar, On-Premise olarak QMex ’i kendi sunucularında barındırabilir, tüm çalışanlarını sisteme dahil edebilirler.

QMex yazılımını satın alan firmalar;

  • Denetim süreçlerinden başarıyla geçerler.
  • ilaç sektörü ve yan sanayi, tarım ilaçları, kozmetik, veteriner, biyoteknoloji vb. birçok sektördeki deneyimi sonucunda edindiği özelliklere de sahip olurlar.
  • Başarılı projelerde imzaları olan deneyimli ekibinden kaliteli hizmet alırlar.
  • QMex ’in içerdiği hazır süreçler ve parametreler ile kısa zamanda kullanıma başlayabilirler.

 

Firmalardaki kalite süreçlerinin regülasyonlara uyumunu kolaylaştırmak, QMex ‘in birincil hedefidir. Versiyon güncellemeleri, regülasyonların takibi ile birlikte sürekli iyileştirme yaklaşımıyla planlanır.

QMex, güçlü bir iş akışı platformu üzerinde geliştirilmiştir.
Alanlarında uzman Türk yazılım mühendislerimiz, BTS ’nin deneyimleriyle ürettiği iş akışı çekirdeğini ve uyarlama araçlarını, daha güvenli bir yazılım sunma hedefiyle geliştirmektedir. Uyarlama yeteneği sayesinde hem code safe hem de özelleştirilebilir bir yazılımdır. Uyarlama kapsamında yapılan konfigürasyonlar, QMex Packaging System ile kontrollü ve güvenli bir şekilde test ve production ortamlarına aktarılır. Böylece konfigürasyon taşıma hataları minimize olur.

QMex ’i kullanan firmalar, BMR yazdırma fonksiyonlarını ERP sistemleri ile entegre bir şekilde yönetebilirler. Kontrollü yazdırma amacıyla QMex Secure Print Tool ile dokümanların direk yazıcıya gönderilmesini sağlayabilirler. ERP, HR, Active Directory sistemleri ile entegrasyonunu, hazır web servisleri ile kolayca sağlanabilirler. Ve her bir kalite süreci birbiriyle entegre işletilebilir.

QMex, hazır süreçleri ve ilaç sektörü, ilaç yan sanayi, tarım ilaçları, kozmetik, veteriner, biyoteknoloji vb. birçok sektörde edindiği deneyimleri ile ihtiyacınızdan fazlasını sunar.

 

Esra Kılıçal
QMex Ürün Müdürü