Üretim yeri olmayan firmaların gerçekleştirdiği yurtiçi ürün transferleri

Yurtdışında üretilmekte olan ürünlerin yurt içindeki lokal üreticilere transferi

Yurt içindeki lokal üretici firmalar arası yapılan ürün transferleri

BTS, uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübesiyle ilaç firmalarına “Ürün Transfer Yönetimi” hizmeti veriyor.

İlaç firmalarının, farmasötik ürünlerinin mevcut üretim yerinden başka bir üretim yerine taşınması işlemleri sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş yasal zorunluluklar bulunmaktadır. BTS, bu yasal zorunluluklar kapsamında alınması gereken aksiyonların yönetimini eksiksiz, hatasız ve belirlenen plan zamanlarına uygun olarak gerçekleştiriyor.

BTS, GMP (Good Manufacturing Practices) gereklilikleri uyarınca farmasötik ürünlerin mevcut üretim yerinden başka bir üretim yerine transferinde yasal prosedürler kapsamında alınması gereken aksiyonların yönetimini gerçekleştiriyor. Böylece firmalar ürün transferini, hedeflenen zamanlarda, yasal prosüdürleri eksiksiz ve hatasız yerine getirerek gerçekleştirebiliyor. Ürün transferi yönetimi projeleri, ilgili firmanın ürün sayısına bağlı olarak 6 ay ila 1 yıl sürüyor.

Ayrıca BTS, yurtdışı üretimini lokalleştirmek isteyen ya da mevcut üretim yerini değiştirmek isteyen firmalar için transferin yapılacağı üretim yerinin GMP uygunluğunun denetimini de gerçekleştiriyor.

BTS’nin Ürün Transferi Yönetim hizmeti ile iş gücü kaybının önüne geçiliyor