Bir laboratuvar bilgi yönetim sistemi olan LIMS (Laboratory Information Management System) modern laboratuvar işlemlerini destekleyen özellikleri olan ve laboratuvar bilgi sistemi (LIS – Laboratory Information System) ya da laboratuvar yönetim sistemi (LMS – Laboratory Management System) olarak da bilinen bir yazılımdır.

Düzenlenmiş ortamlarla eksiksiz kullanım desteği olan en temel özellikleri arasında (ki bu özellikler burada belirtilenlerle sınırlı değildir); iş akışı, veri izleme desteği, esnek mimari, veri alışverişi arayüzleri yer almaktadır.

Yıllar içinde LIMS’in özellikleri ve kullanımı, basit örnek izleme aşamasından yola çıkarak çoklu laboratuvar bilişim aşamalarını yönetebilen bir kurumsal kaynak planlama aracı olarak gelişmiştir.

LIMS’in kapsamı kısmen farklılaşabilmektedir. Çünkü LIMS uygulamaları, laboratuvarların taleplerinin hızla gelişmesi ve farklı laboratuvarların sıklıkla farklı ihtiyaçları olmasından dolayı oldukça dinamiktir.

LIMS işlevselliği örnek yönetimi içermektedir. Tahlil veri yönetimi, veri madenciliği, veri analizi, elektronik kayıt defteri (ELN – Electronic laboratory notebook).

BTS, müşterilerine LIMS hizmeti kapsamında ilk aşamada proje yönetimi ve birinci derece destek vermekte, problem bildirimleri BTS’ye yapılmaktadır.