Kurumsal içerik yönetimi (ECM) çözümleri, potansiyelinden tamamıyla yararlanmak için bağlam içinde içerik sağlar. Sektöre özgü bu çözümler verimliliği geliştirirken maliyetleri azaltmak için yapısal olmayan verileri yakalar, etkinleştirir, paylaşır, analiz eder ve yönetir. İçerik hacmi arttıkça kuruluşlar bu içeriği etkin olarak kullanmakta zorlanmaktadır.

CEO’ların %73’ü kullanılabilir verilerden anlamlı müşteri öngörüleri elde etme yeteneği olarak kuruluşlarında önemli yatırımlar yapmaktadır. IBM Kurumsal içerik yönetimi, içeriği keşfetme, değerini anlama ve daha iyi iş sonuçları ve öngörüler için buna göre hareket etme yöntemi sunar.

Ürünler

Başarılı şirketler, eyleme dönüştürülebilir öngörüler edinmek için içeriği etkinleştirerek ve analitiği uygulayarak işlerinde dönüşüm gerçekleştirmektedir.

Bu çözümler, belge görüntüleme ve yakalama, gelişmiş vaka yönetimi; sosyal içerik yönetimi, içerik analitiği ve bilgi yaşam çevrimi yönetişimi yeteneklerini içerir