GMP, GLP, QMS Danışmanlığı

 • Kalite Yönetim Sistemi yapılandırılması ve optimizasyonu
 • Kalite dokümantasyon sistemi yapılandırılması ve optimizasyonu
 • Firma içi GMP uygulamalarının yapılandırılması ve optimizasyonu
 • State of the art  yaklaşımlar ile Kalite Sistem Yönetimi
 • Laboratuvar iş akışları ve iş yükü optimizasyonu

GMP, GLP, QMS Eğitim Hizmetleri

 • GMP eğitimi
 • Analitik Metot Validasyonu eğitimi
 • Temizlik Validasyonu eğitimi
 • Proses Validasyonu eğitimi
 • Kalite risk yönetimi eğitimi (ICH Q9)
 • GDP eğitimi
 • Sapma ve Değişiklik yönetimi eğitimi
 • Bilgisayarlı sistemler ile kalite yönetimi eğitimi

GMP Tedarikçi Denetimleri

 • API üreticileri
 • Yardımcı madde üreticileri
 • Ambalaj malzemesi üreticileri
 • Üretim sarf malzeme üreticileri
 • Servis / hizmet sağlayıcılar

GMP, GLP, QMS Proje Yönetimi

 • Ürün Transferi
 • İş akışı optimizasyonu projeleri
 • Tasarruf projeleri
 • QMex ile QMS kurulumu ve işletilmesi projeleri

Dış Kaynak Temini

GMP ile iş yapan firmalara yetişmiş dönemsel ve veya sürekli kontratlı eleman temini