• Üretim firmalarının GMP seviyelerindeki GAP’lerin değerlendirilmesi için yapılan GMP GAP analizi denetimleri,
  • Üretime başlayacak firmaların Sağlık Bakanlığı GMP denetimi öncesi mevcut durumun değerlendirilmesi için yapılan uygunluk denetimleri,
  • Üretim firmaları adına kontratlı olarak yapılan yurtiçi ve yurtdışı tedarikçi denetimleri.