• Kalite Yönetim Sistemi yapılandırılması ve optimizasyonu
  • Kalite dokümantasyon sistemi yapılandırılması ve optimizasyonu
  • Firma içi GMP uygulamalarının yapılandırılması ve optimizasyonu
  • State of the art  yaklaşımlar ile Kalite Sistem Yönetimi
  • Laboratuvar iş akışları ve iş yükü optimizasyonu