BTS Bankacılık Uygulamaları

Bankacılık sistemi dışındaki tüm süreçler yaptığımız uygulamalarla e-ortamda işletilebilir. Bilginin tek bir kaynaktan yönetimi için uygulamalar bankacılık sistemi ile entegre çalışır.

 • Bankacılık Dokümanları Yönetimi
 • Kurumsal İçerik Yönetimi (FileNet)
 • Müşteri Bildirimleri
 • Öneri Değerlendirme Sistemi
 • Duyurular
 • Proje Yönetimi
 • Bireysel Kredi Değerlendirme ve Tahsis Süreçleri
 • Kurumsal Kredi Değerlendirme, Tahsis ve Tebliğ Süreçleri
 • Kurumsal Kredi Skorlama
 • Firma Bilanço Bilgileri
 • Kredi Kullandırımları
 • Farklılık Yönetimi
 • Teminat Yönetimi
 • Ekspertiz Yönetimi
 • Dış İşlemler Yönetimi
 • İdari İşler Süreçleri Yönetimi
 • Haciz Bildirimleri
 • Sözleşme Takibi
 • Hukuk Süreçleri Yönetimi
 • Satınalma Yönetimi
 • Sözleşme Yönetimi
 • Teminat Dokümanları
 • Para Devri
 • Hedef Takibi
 • Fazla Mesai Takibi
 • Çek, Bordro ve Provizyon Yönetimi
 • Karşılıksız Çek Senet Bildirimleri
 • Çeşitli İzleme Raporları