sapmaduzelticionleyici

Neden “Sapma & Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Yönetimi” Eğitimi ?

Sapma ve Düzeltici ve Önleyici faaliyetler sisteminiz nasıl? “Risk” altında olabilir misiniz?

Sapmalarınızın bir daha tekrarlanmayacağını garanti edebilir misiniz? Size zaman ve para kaybettiren tekrar eden sapmalarınız var mı?

Her bir sapmayı “Kalitenin Sürekli Gelişmesi” yönünde bir fırsat olarak değerlendiriyor musunuz? Yoksa sapmalar partinin serbest bırakılması için mi kapatılıyor?

Gerçek kök nedeni belirliyor musunuz? Çoğu sapmanızın kök nedeni denetçiler tarafından kabul görmeyen “İnsan Hatası” olarak mı belirleniyor?

Her bir sapmaya aynı derecede zaman ayırıp araştırma mı yapıyorsunuz yoksa sapmaları derecelendirerek yapacağınız araştırma içeriğini buna uygun olarak mı belirliyorsunuz?

Sapmalarınızı saatler içerisinde inceleyip karara bağlıyor musunuz yoksa denetçiler ve modern kalite anlayışı açısından kabul edilemeyecek sapmanın max. 30 günde kapatılması yaklaşımına göre mi çalışıyorsunuz?

Sapma kapandıktan yıllar sonra gelen bir denetçiye sapma zamanında yaptığınız her türlü DÖF aksiyonunu açıkça ve çabucak göstererek anlatabiliyor musunuz?

Sapma ve DÖF yönetim sistemleri Kalite sisteminin en önemli parçalarını oluşturmaktadır.

Söz konusu sistemler hastaları düşük kalitede üretilen ürünlerden korumalı ve gereksiz, genellikle tehlike arz eden uygulamaların önlenerek Kalitenin sürekli gelişmesine olanak vermelidir.

 

Eğitimin Amacı

Bu eğitim ile sadece kök neden araştırmasının nasıl yapılacağını değil çok daha fazlasını öğreneceksiniz.

Öğrenecekleriniz arasında;

Sapmaların maliyetleri düşürme ve karmaşıklığı önleme yönünde değerlendirilmesini,

Tekrar eden sapmaların (kalite kazalarının) ortadan kalmasını nasıl sağlayacağınızı,

Organize ve risk bazlı karar alma teknikleri ile her bir sapmanın gereği kadar değerlendirilmesini sağlamayı

Sapmaları saatler içerisinde nasıl dokümante ederek çözümleyebileceğinizi öğreneceksiniz…

 

Kimler Katılmalı

Sapma ve DÖF yönetimi işletmede çalışan herkes tarafından sahiplenilmesi ve aynı derecede içselleştirilmesi gereken kilit işlerimizden biri olduğu üzere;

  • Üretim
  • Mühendislik
  • Kalite Güvence ( Ürün serbest bırakma, Müşteri şikayetleri, Sapmalar, Yıllık Ürün Değerlendirmesi, DÖF takibi, v.s. işleri yapan çalışanlar)
  • Kalite Kontrol ( Limit dışı durum incelemelerini yapan sorumlular
  • AR&GE çalışanları, sorumluları

Eğitmen