prosesvalidasyonu

Neden “Proses Validasyonu” Eğitimi ?

 

 • Beşeri ve Veteriner İlaç
 • Gıda takviyesi
 • Kozmetik
 • Tıbbi Cihaz

sektörlerinde, üretilen ürünlerin kullanım amacına, otoritelere verilen taahhütlere uygun ve her seferinde eşdeğer olarak üretildiğinin garantisi olarak gerçekleştirilmesi gereken proses validasyonu aktivitelerinin GMP gerekliliklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması ve yapılan işlemlerin GMP gerekliliklerine uygun olarak dokümante edilmesi konusunda detaylı ve uygulamalı bilgi edinmek ve bu bilgiler ışında GMP ye uygun bir proses validasyonu sistematiği kurgulamak üzere PROSES VALİDASYONU eğitimine katılım gerçekleştirilmelidir.

 

Eğitimin Amacı

Bu eğitimle;

 • Beşeri ve Veteriner İlaç
 • Gıda takviyesi
 • Kozmetik
 • Tıbbi Cihaz

sektörleri için üretim yapan kuruluşlarda üretimi gerçekleştirilen ürünün her zaman ve her koşulda bakanlığa taahhüt edildiği şekilde üretildiğinin kontrol ve dokümante edilmesi için GMP gerekliliklerine uygun olarak izlenmesi gereken prosedürlerin ve işlemlerin açıklanmasını,

Hedefliyoruz…

Eğitim özellikle kuruluşların validasyon grupları tarafından alınmalı ve sonrasında rutin validasyon aktivitelerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve devamlılığının izlenmesi sistematiğini oluşturmak üzere kullanılmalıdır.

 

Kimler Katılmalı

Üretim yapan kuruluşların Kalite Güvence, Kalite Kontrol ve Üretim departmanlarında görevli ve validasyondan sorumlu

 • Yönetici
 • Sorumlu
 • Çalışanlar

bu eğitime katılmalıdır.

Eğitmen