beyinzekahafizaegitimi

Neden “Beyin/Zeka/Hafıza” Eğitimi?

Gelişen teknoloji, artan yaşam hızı, yetişmemiz gereken bilgi çağı daha çok bilgiyi, daha çabuk edinmeyi ve daha uzun süreli hafızada tutmayı zorunlu hale getiriyor.

Bilgi, hazmedemeyeceğimiz kadar çok ve yoğun. Ancak biz daha az zamana sahip olduğumuzu farkediyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz, soluduğumuz, yaşadığımız, gördüğümüz herşeyi sorumlu tutarak “hafızamızın eskisi kadar yardımcımız olmadığı”ndan, “bilgi bombardımanı altında kaldığımız”dan şikayet ediyoruz.

 • Okuduğunu, dinlediğini, gördüğünü çabuk ve doğru anlayabilen, yorumlayabilen
 • İki farklı konu veya bilgi arasında analitik bağlantıyı doğru kurabilen
 • Yeni bilgileri, eskileri ile birlikte çabuk ve doğru sentezleyebilen

çalışanlara sahip olan kurumların, daha kazançlı çıkacağı, 21. Yüzyılın “daha çoğunu daha çabuk isteyen” hızına uyum sağlayabileceği açık.


Eğitimin Amacı

Beynimizin sahip olduğumuz yeteneklerini “neuro-plasticity” özelliğinden yararlanarak, doğru yaklaşım ve yöntemlerle çok daha çabuk düşünme ve doğru kararlar verme konusunda geliştirebiliriz.

“Beyin / Zeka / Hafıza Eğitimi”, öğrenme ve bilgi edinmeye ve bunları doğru tekniklerle hafızamızda tutmaya yepyeni bir bakış açısı sunuyor.

Bu eğitimle beynin çalışma yapısının daha verimli kullanılması üzerine teknikleri öğrenecek, hafıza için sorun gibi görünen “bilgiyi ezberleyememe, bilgiyi saklayamama” efsanelerinin aslında hiç varolmadığını keşfedeceksiniz.


Eğitimin İçeriği

 • Zekanın Destekçileri
 • İhtiyacımız olan 2 şey
 • Akıl ile zeka arasında fark
 • Zinde Beyin’in yararları
 • Beynin yapısı
 • Çalışma Tarzı
 • Verimliliği nasıl artırılabilir?
 • Öğrenme Yöntemi ve Aşamaları
 • Algı Eşiği
 • Verimli Dinlenme Teknikleri
 • Hafıza Teknikleri

 

Kurumsal Yararı

Her kurum :

 • Ulaşılması gereken hedefleri ve aşılması gereken engelleri çabuk ve doğru kavrayabilen,
 • Kendisine iletilen bilgileri doğru, eksiksiz ve hızlı anlayıp analiz edebilen,
 • Karşısındaki ile empati kurabilen ve düşündüklerini anlaşılır şekilde anlatabilen,
 • İki farklı bilgi/durum arasında doğru analizi hızlı yapıp ona uygun sentez yaratabilen,
 • İş ilişkilerini profesyonel ölçülerde kendisi ve kurumu için yararlı düzeyde yürütebilen,
 • Müşteri isteklerini doğru anlayıp, çözümleyebilen, yönlendirebilen,
 • İş dünyasının “Daha çoğunu, daha çabuk isteyen” şartlarının hızına ayak uydurabilen,

iş arkadaşları ile çalışmak ister.
Zinde beyinlere sahip bir kurum şu avantajlara da sahip demektir :

 • Sektörel ve global rekabette bireysel farklılıklarla, vizyoner kararlarla öne geçme
 • Analitik düşünme yeteneklerine sahip çalışanlarla doğru ürünleri daha kısa zamanda pazara sunma
 • Geleceği çabuk ve doğru tahmin etme olanağı
 • Verileri doğru okuyup analiz edebilme, yeni paradigmalara hazırlıklı olma yeteneği
 • Bölümler arası iletişimde yanlış anlaşılmaların en aza inmesi
 • Bireysel hataların en aza inmesi

Unutulmamalı ki :

 

 • En güçlü tsunamiler, temelinde tek bir su molekülünden oluşmaya başlar.
 • Bir zincirin gücü, en zayıf halkasının gücü ile ölçülür.
 • Bir projenin, bir girişimin gücü en zayıf elemana eşitlenebilir. Ve o zayıf eleman bütün projenin başarısızlığına sebep olabilir.
 • Bir uçak kazası, çok büyük bir ihmalin değil çok ufak, gözden kaçabilecek ihmallerin, hataların, dikkatsizliklerin toplamıdır (doğru sıkılmayan bir vida, yanlış perçinlenen bir somun, bakım raporunda göz ardı edilen bir satır, tam anlaşılmayan bir talimat vb.)
 • En güçlü atom bombalarında süreç, en başta tek bir atomun parçalanması ile başlar.

İşte bu sebeple, kurum içinde potansiyel Steve Jobs veya Bill Gates’lere ulaşmak da mümkün, yanlış bir işlemle telafisi yıllar alan imaj kayıpları ve maddi zararlara ulaşmak da.

Tarım çağında en önemli sermaye topraktı, Sanayi çağında ise buhar gücü ve makine.

İçinde bulunduğumuz Bilgi Çağı ise en önemli sermayesi geleceği tahmin etme yeteneği, yaratıcı zeka ve düşünce gücüdür.

Ve bunların hepsi beyinlerimizde potansiyel olarak bulunmaktadır. Doğru yaklaşım ve metodlarla zeka, yetenek, fayda, kendine güven ve kendine saygı özelliklerine ulaşmak mümkün.

Bilgi, ancak zamanında ve doğru şekilde kullanılırsa güç ve zenginlik getirir.

 

Kimler Katılmalı?

Kuruma yeni alınan elemanlar (Bu eğitim, sonraki mesleki eğitimlerin özümsenmesine sağlayacağı katkı açısından özellikle kuruma yeni alınan elemanlara verilecek ilk eğitim olarak önerilmektedir.)

 • Kurumların yetenek havuzlarında bulunanlar
 • Yeni terfi almış/alacak elemanlar
 • Kurum içinde yeni bölüm değiştirmiş/değiştirecek elemanlar
 • Kurum-dışı çalışma gruplarında görev alarak kurumu temsil eden elemanlar

Eğitmenlerimiz