Türkiye’deki faaliyetlerine 1985 yılında başlayan
T-Bank, 2007 yılında Bankacılık İş Akış Uygulamalarını elektronik ortama aktarma projesini IBM Domino platformunu tercih ederek başlattı. Söz konusu süreç çerçevesinde 2011 yılında T-Bank ve BTS, projenin geliştirilmesi bağlamında iş ortaklığını başlattılar.

2014 yılına kadar masaüstü (client) uygulamaların geliştirilmesi devam etti. Daha sonra teknolojik gereksinimler doğrultusunda uygulamalar web platformuna taşınmaya başlandı.
İki kurumun iş ortaklığı, T-Bank Genel Müdürlük lokasyonunda yer alan 7 kişilik BTS ekibi ile sürdürülmektedir. BTS ekibi kullanılan uygulamalara ve altyapıya destek vermekte ve gereksinimler doğrultusunda yeni uygulamalar geliştirmeye devam etmektedir.
Söz konusu süreçte kat edilen mesafe ve elde edilen başarı öyküsü ile ilgili olarak T-Bank Sistem Geliştirme Yönetmeni Duygu Bulut, Kredi Operasyon Müdürü Meltem Akşahin ve Kredi Tahsis 4 Bölüm Müdürü
Esin Can ile yaptığımız söyleşide aşağıdaki noktalar ön plana çıktı.

“Son kullanıcı tarafından QMex arayüzünün en çok kullanıldığı uygulamalar olan Rotatif Krediler ve Teminat Mektupları süreçlerinde core bankacılık sistemi ile entegrasyon sağlanmış olduğundan hem kullanıcı kolaylığı yani işgücü hem de zaman tasarrufu elde edildi. Bu kazanımın %50 olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu otomasyon sonucunda doğal olarak son kullanıcı hata oranının da oldukçadüşmesi sağlanmıştır. Müşteriye geri dönüş zamanları da aynı oranda azaltılmış ve müşteri memnuniyeti arttırılmıştır.

Müşterinin ilk talebi ile bizim inceleme yapmamız ve hesabın açılıp kredinin geçilmesi 20-25 dakikada bitiyor.

Şube, teminat mektubunu QMex üzerinden tek tuşla ve core bankacılık entegrasyonu sayesinde bastırabilmektedir.
T-Bank müşterilerinin önemli çoğunluğu kurumsal müşterilerdir ve bu segmente yönelik temel ürünümüz olan Krediler ile ilgili tüm işlemler QMex uygulamaları ile yapılmaktadır ve bu uygulamalar hem core bankacılık hem de KKB, Türev İşlemler gibi diğer tüm sistemlerle entegre çalışmaktadır.
QMex, iki ana sistem, yani core bankacılık ve raporlama sistemi arasında yer alan bir iş akış sistemi ve bu sistemlerden gelen tüm bilgileri toplayabildiğimiz, izleyebildiğimiz, kontrol edebildiğimiz ve raporlayabildiğimiz ve elimiz ayağımız olan bir araç…

Öte yandan QMex’in bize uyarlanmış olarak geliştirilen raporlama araçlarını da, grafik, istatistik, veri yorumlama özellikleri ile yoğun olarak kullanmaktayız. Ayrıca farklılıkları, eksiklik-aksaklıkları görüntülemede ve gelişmiş bir görsellikle üst yönetime raporlamada çok kolaylık yaşıyoruz.


“Gelecekte QMex kullanım alanımızı arttırmak, bahsettiğimiz iki ana ürün dışındaki ürünlere de entegre etmek istiyoruz. Çünkü QMex, diğer sistemlere oranla çok daha kullanıcı dostu ve erişilebilir bir sistem.
Örneğin şube içi akışlarının da QMex üzerinden gerçekleştirimesi, güvenli fax entegrasyonu gibi ön projeler bulunmaktadır ve 2018 planına alınmıştır.”

“Yeni uygulama projelendirme aşamasında, talepler şubede
n, iş birimlerinden ya da üst yönetimden gelebilmektedir. Bu talepler banka lokasyonunda faaliyet göstermkte olan BTS ekibi ile birlikte hızla değerlendirilmekte ve başarıyla hayata geçirilmektedir.”

“BTS’nin QMex altyapında kullandığı IBM geliştirme araçları sayesinde güncel teknolojiyi yakından takip ettiğimizi ve gelecekteki gereksinim ve projelerde de aynı vizyon ile yol alacağımızı düşünüyoruz. Web ve mobil teknolojiler sayesinde çalışma esnekliği ve verimlilik sağlanacağından da eminiz.

BTS ekibi ile aynı hedefe odaklanmış olarak ve tek takım  ruhu ile başarıyı yakalıyoruz. Aynı lokasyonda olmamız geliştirme süreçlerini ve canlı uygulamaların destek sürelerini çok kısaltmaktadır. Bunun için kendilerine teşekkür ediyoruz…”